Skip to main content

PRESENTACIÓ

L’empresa Gestió d’Obres i Serveis de Canet d’en Berenguer SL (GESCANET) és un Centre Especial d’Ocupació que va ser creat com a empresa d’obres i serveis l’any 2000 per l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer.

Progressivament ha anat incrementant la plantilla i la prestació de serveis amb l’objectiu principal de participar en la integració de les persones amb algun tipus de diversitat, així com dur a terme la realització d’una bona tasca.

GESCANET està dedicada a la prestació de serveis de manteniment general, jardineria, neteja viària, edificis públics i comunitats de propietaris, consergeria, gestió de mercats i vigilància de zona blava.

MISSIÓ

GESCANET és un Centre Especial d’Ocupació creat per l’Ajuntament de Canet d´en Berenguer, per a ser un Mitjà Propi (MP).

La finalitat principal que té és fomentar la integració laboral de persones amb diversitat o en risc d’exclusió social, prestant els serveis anteriorment referits

VISIÓ

GESCANET vol posicionar-se com un referent de qualitat en el servei, que tinga com a element distintiu el COMPROMÍS SOCIAL.

Buscant així, convertir-se en una empresa pionera en responsabilitat social i lideratge d’equip.

Satisfent les necessitats dels seus grups d’interés com ara treballadors/es, ciutadania, proveïdora, clientela, persones amb diversitat i en risc d’exclusió social susceptible de poder ser ajudada per la nostra empresa.

VALORS

  • Creixement en el nombre de serveis oferits a la localitat, a través dels encàrrecs de gestió al mitjà propi
  • Augmentar el valor reputacional i la imatge socialment responsable de la nostra clientela present i futura
  • Millorar la qualitat del servei
  • Créixer en nous mercats, a través de l’aplicació de les mesures alternatives i/o la millora en la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses que ens contracten
  • Respecte per les persones i el medi ambient
  • Compromís social
  • Millora contínua
  • Qualitat del servei
  • Aportar valor a nuestro entorno
  • Fomentar el treball i cultura d’equip de persones amb algun tipus de diversitat

ELS NOSTRES PRINCIPIS

Ens comprometem a cuidar els nostres treballadors i treballadores, fomentar la cultura d’equip i incentivar l’autoresponsabilitat en el nostre dia a dia.